JUDr. Eva Vágnerová

Profese notáře

Hlavním úkolem profese notáře je řešit majetkoprávní vztahy a při této činnosti předcházet právním sporům. Úkolem notáře je nestranné a objektivní posuzování právních situací a nalézání smírných řešení. Listiny sepsané notářem jsou veřejnými listinami a v případě soudního řízení jsou považovány bez dalšího za věrohodný důkaz.

Aby notář mohl vykonávat své povolání, musí vystudovat právnickou fakultu, absolvovat pětiletou praxi v notářské kanceláři, úspěšně složit notářskou zkoušku, vyhrát konkurs na uvolněný notářský úřad a být do něj jmenován ministrem spravedlnosti.

Notář odpovídá za škodu, kterou při své práci způsobí, a je pro tyto účely pojištěn.

Činnost notáře je upravena právními předpisy, jejichž aktuální znění naleznete na webové adrese http://www.nkcr.cz/index.php?page=pravni_predpisy

Kontakty na všechny notáře v České republice najdete na internetových stránkách Notářské komory České republiky - www.nkcr.cz. Dále můžete vybraného notáře kontaktovat u příslušné regionální notářské komory nebo v oficiálním telefonním seznamu.

Vyhledávání

Kontakt

Tel.326 329 182
Mobil777 675 110
Fax.326 329 182
E-mailvagnerova@notar-mb.cz

Mapa

mapa