JUDr. Eva Vágnerová

Užitečné odkazy a nejčastější otázky

Odkazy

www.justice.cz
Ministerstvo spravedlnosti
  • evidence znalců
  • obchodní rejstřík

www.cuzk.cz
Český úřad zeměměřický a katastrální
nahlížení do katastru nemovitostí

www.nkcr.cz
Notářská komora České republiky

Dotazy:

„Kolik u notáře zaplatím?“
Odměna notáře za jednotlivé úkony je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, tzv. notářským tarifem, který naleznete na adrese http://www.nkcr.cz/index.php?page=pravni_predpisy. Notář si za svoji činnosti nemůže sjednat smluvní odměnu. Výši odměny za konkrétní úkon Vám rádi sdělíme při osobní konzultaci.

„Musím k sepsání smlouvy předkládat znalecký posudek?“
Tam kde je převod nemovitosti od daně osvobozen, což je od 1.1.2008 většina darovacích smluv mezi příbuznými v přímé i pobočné linii, odpadá také nutnost zpracování znaleckého posudku. Při prodeji nemovitosti má převodce povinnost uhradit daň z převodu nemovitosti, dokladem pro její výpočet je i znalecký posudek, nicméně přímo k sepsání smlouvy u notáře znalecký posudek předkládat nemusíte, podstatnou náležitostí smlouvy je totiž smluvená kupní cena, nikoliv hodnota převáděné nemovitost, určená znaleckým posudkem. U některých specifických případů, jako např. u komplikovaných smluv směnných, bývá znalecký posudek zapotřebí již k sepsání smlouvy, nicméně je vždy lepší nejprve jeho zpracování konzultovat s notářem při první informaci ke smlouvě.

Vyhledávání

Kontakt

Tel.326 329 182
Mobil777 675 110
Fax.326 329 182
E-mailvagnerova@notar-mb.cz

Mapa

mapa