JUDr. Eva Vágnerová

Družstva

Založení družstva musí být osvědčeno notářským zápisem. Rovněž při rozhodnutí o změně stanov družstva nebo o zrušení družstva je nutná přítomnost notáře. V notářském zápisu o založení družstva notář osvědčuje podstatné skutečnosti z průběhu chůze družstva a sepisuje notářský zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov družstva.