JUDr. Eva Vágnerová

Osvědčování

Notář na žádost osvědčuje skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv, nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky.

Kromě legalizace a vidimace jsou to osvědčení:
  1. o tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo,
  2. o protestech směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva,
  3. o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob,
  4. o tom, že je někdo naživu,
  5. o jiných skutkových dějích a stavu věcí,
  6. o prohlášení,
  7. o provedení úkonů a splnění formalit podle nařízení Rady o evropské společnosti a podle nařízení Rady o evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich provedení,
  8. výstupů z informačního systému veřejné správy,
  9. o splnění podmínek přeshraniční fúze pro účely zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku