JUDr. Eva Vágnerová

Obchodní společnosti

Při založení společnosti s ručením omezením nebo akciové společnosti musíte navštívit notáře, neboť zakladatelské dokumenty těchto společností musí být podle zákona sepsány notářským zápisem.

Až si k nám půjdete objednat sepsání zakladatelské listiny, vezměte s sebou:
  • údaje o budoucí firmě – názvu společnosti
  • údaje o budoucím sídlu společnosti
  • údaje o budoucím předmětu podnikání – doporučujeme předem konzultovat s živnostenským úřadem
  • údaje o počtu společníků a jejich nacionále
  • údaje o počtu jednatelů a jejich nacionále
  • údaje o výši základního kapitálu a způsobu jeho splacení
Zákon vyžaduje účast notáře i při změnách zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanov. Rovněž tak při zániku společnosti je účast notáře nezbytná.