JUDr. Eva Vágnerová

Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Pokud půjčujete někomu peníze, zajděte pro vlastní ochranu jejich návratnosti za notářem. Jím sepsaný notářský zápis o dohodě se svolením k vykonatelnosti slouží jako přímý exekuční titul pro případ, že by půjčka nebyla řádně a včas splacena. Na základě tohoto notářského zápisu lze přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. Vyhnete se tak zdlouhavému a zbytečně nákladnému soudnímu sporu.

Dohodu je vhodné sepsat nejpozději při předání peněz, lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne, a také v případech kdy je již vzniklá pohledávka již splatná a věřitel je ochoten poskytnou dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.

Až si k nám půjdete objednat sepsání dohody se svolením k přímé vykonatelnosti, vezměte s sebou:

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  • údaje o dlužníkovi – jméno, r.č., bydliště
  • listinu, na základě které vznikl dlužníkovi závazek plnit, tzv. právní důvod – smlouva o půjčce, úvěru, uznání dluhu, faktury za předané zboží aj.