JUDr. Eva Vágnerová

Vyhotovování výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách

Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je stanovena podle položky W notářského tarifu ve výši 100,- Kč bez ohledu na počet stran ověřeného výpisu.

Jeden výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Vás tedy bude stát 100,--Kč + 20% DPH