JUDr. Eva Vágnerová

Notářské úschovy

Notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy, čímž zajišťuje oběma smluvním stranám jistotu v právních vztazích. Tím poskytuje pro prodávající stranu záruku zaplacení kupní ceny v plné výši. Kupující strana tak neriskuje předání peněz straně prodávající před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zároveň si kupující strana notářskou úschovou může zajistit řádné zaplacení daně z převodu nemovitostí, kterou má povinnost platit prodávající strana, avšak ze zákona za ni ručí strana kupující.

Vzhledem k souvislosti obou úkonů – sepsání kupní smlouvy a provedení úschovy peněz za účelem úhrady kupní ceny – je vhodné, aby oba úkony prováděl notář. Provést úschovu peněz však lze i ke smlouvě, kterou notář nesepisuje.

Notář pro účely každé úschovy zřizuje zvláštní účet – účet notářské úschovy.

Notář je pro účely notářských úschov pojištěn a kontrolován Notářskou komorou ČR, kde má povinnost přijetí a vydání peněz v rámci notářské úschovy nahlásit.

Až si k nám půjdete objednat notářskou úschovu, vezměte s sebou:

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  • doklady k sepsání kupní smlouvy, pokud ji bude sepisovat naše kancelář – viz převody nemovitostí
  • koncept kupní smlouvy, pokud ji nebude sepisovat naše kancelář