JUDr. Eva Vágnerová

Vyhotovování ověřených výpisů z katastru nemovitostí

Můžeme pro Vás na počkání vyhotovit výpis z listu vlastnictví a to ohledně kterékoli nemovitosti v České republice. Takový ověřený výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému katastrálním úřadem.

K vyhotovení výpisu potřebujeme alespoň některý z následujících údajů:
  • název katastrálního území, kde se nemovitost nachází - vždy
  • parcelní číslo pozemku
  • název obce, ve které se budova nachází a její číslo popisné
  • rodné číslo nebo IČ vlastníka nemovitosti

Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výpisu z katastru nemovitostí je stanovena podle položky W notářského tarifu ve výši 100,--Kč za každý list vlastnictví bez ohledu na počet stran. Vedle odměny notáře je účtována i náhrada hotových výdajů za pořízení ověřeného výpisu, kterou notáři účtuje Český úřad zeměměřičský a katastrální ve výši 50,--Kč za každý list vlastnictví.

Jeden výpis z katastru nemovitostí Vás tedy bude stát 150,--Kč + 20% DPH