JUDr. Eva Vágnerová

Vyhotovování výpisu z evidence Rejstříku trestů

Na počkání vyhotovujeme ověřené výpisy z trestního rejstříku. Tento vytvořený výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému rejstříkovým soudem.

O výpis z rejstříku trestů můžete požádat osobně nebo udělit k jeho vyhotovení speciální plnou moc, která musí být ověřeně podepsaná. Tuto plnou moc naleznete v Dokumentech.

Až si k nám půjdete vyžádat výpis z rejstříku trestů, vezměte s sebou:
  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti, jdete-li žádat osobně
  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti a ověřeně podepsanou plnou moc, jdete-li žádat jako zmocněnec jiné osoby

Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výpisu z rejstříku trestů je stanovena podle položky W notářského tarifu ve výši 100,- Kč bez ohledu na počet stran ověřeného výpisu.

Jeden výpis z rejstříku trestů Vás tedy bude stát 100,--Kč + 20% DPH